Första steget taget mot renovering och ombyggnation av Närlundaskolan

Kommunstyrelsen tog den 5 februari beslut om att inleda arbetet med att ta fram underlag inför beslut om investering för att renovera och bygga om Närlundaskolan.

Närlundaskolan har under en längre tid varit trångbodd och skolan är i stort behov av renovering och modernisering. Skolans nuvarande form innebär fysiska begränsningar när det gäller att säkerställa goda undervisningsmiljöer och bra fritidsverksamhet.

Projektet kommer planeras både utifrån befintliga och framtida överblickbara behov som finns inom Närlundaskolans rektorsområde.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-02-08