Askersunds kommun ökade
med 138 invånare 2018!

Askersunds kommuns folkmängd ökade med 138 personer under 2018! Det visar färsk befolkningsstatistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Av kommunerna i Örebro län är det endast Örebro och Lekeberg som haft en större folkökning än Askersund under 2018.

Invånarantalet i Askersunds kommun var 11 313 den 31 december 2018, alltså en ökning med 138 jämfört med året innan. En av orsakerna till ökningen är det stora antalet födda barn. Födelsetalet 114 år 2018 är exempelvis en ökning med 18 barn jämfört med år 2017. Även inflyttningen var större än de senaste åren, totalt flyttade 161 fler personer till Askersunds kommun än vad som flyttade härifrån.

Örebro läns befolkning ökade under 2018 med 3 345 personer och invånarantalet i länet passerade därmed för första gången 300 000!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-02-21