Arbetet med gång- och cykelväg utmed Karintorpsvägen i Åsbro inleds 24/6

Karta, Karintorpsvägen

Arbeten med byggnation av gång- och cykelväg utmed Karintorpsvägen samt breddning av korsningen Karintorpsvägen – Gamla riksvägen kommer att genomföras under perioden 24 juni tom 27 september.

Utförandet kommer att påverka framkomligheten på Karintorpsvägen. Kommunen tillsammans med entreprenören som utför arbetet kommer att arbeta aktivt för att minska störningarna så mycket som möjligt.

Produktion- och arbetstider
Den 24 juni kommer entreprenören att påbörja arbetet. Arbetena pågår helgfri vardag, måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.00.

Veckorna 28-31 kommer endast arbeten i mycket begränsad omfattning att utföras på grund av semester. Planen är att arbetena kommer att vara slutförda 27 september.

Begränsad framkomlighet på Karintorpsvägen
Under utförandet av vissa arbetsmoment kommer Karintorpsvägen att vara delvis avstängd. I största möjliga utsträckning kommer minst ett körfält att vara framkomligt under utförandet. Under veckorna 26 och 27 kommer passage under riksväg 50 inte vara möjlig.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-06-17