Inventering av invasiva arter
- var med och bidra!

Lupiner

Just nu håller Sydnärkes miljöförvaltning på att inventera invasiva arter. Invasiva arter är arter som förts till Sverige av människan avsiktligt eller oavsiktligt och inte på ett naturligt spridningssätt. De kan skapa stora problem för ekosystemet och våra inhemska arter.

De flesta trädgårdsväxter stannar i trädgården, men det finns de växter som frodas i vårt klimat och sprider sig. Här saknar den sina naturliga fiender och tränger undan inhemska arter. Invasiva växter kan ge pollen och mat till insekterna, men saknar de långa samspelet arter emellan som exempelvis ängsvädd som är värdväxt till 7 olika fjärilslarver.

Exempel på invasiv art är den vackra lupinen och precis som andra ärtväxterna fixerar den kväve som gör marken mer näringsrik. Detta missgynnar nätta ängsväxter som är specialiserade på att klara av näringsfattiga förhållanden där större näringskrävande arter annars skuggar ut dom.

Har du sett blomster lupin, ryssgubbe, jätte loka, jätte balsamin, parkslide, skunkkalla Länk till annan webbplats. eller andra invasiva arter meddela gärna vart och vilken art till malin.bjorn@sydnarkemiljo.se eller sara.iinatti@sydnarkemiljo.se eller rapportera och läs mer här https://artfakta.se/rapportera/invasiva-arter Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-06-27