Information om algblomning

Algblomning

Med anledning nuvarande algblomning i sjön Alsen och att giftbildande algarter kan finnas i sjön vill Sydnärkes miljöförvaltning ge följande rekommendationer för bad:

• Håll barnen under uppsikt och undvik att bada där algblomningen är riklig.
• Låt inte barnen sitta eller leka i strandkanten där det ofta samlas alger.
• Se till att hundar inte dricker eller badar i vattnet då de är mycket känsliga för alggifter.

De flesta algblomningar orsakas av blågröna alger. Dessa kan bilda toxiner, ämnen som är giftiga för både människor och djur. Giftalgerna uppträder nyckfullt och kan finnas kvar i vattnet i en månad likväl som de snabbt kan försvinna vid blåsig väderlek. Algförekomsten kan variera lokalt. En vik kan vara i det närmaste algfri medan nästa kan ha en massförekomst.

Det kan gå att bada i vatten med algblomning. För en vuxen person är det knappast någon omedelbar fara, men det föreligger alltid risk för att drabbas av hudirritationer eller andra problem såsom ont i öron, hals och huvudvärk.

Bada med förstånd och duscha gärna efter badet.

Sydnärkes miljöförvaltning
Telefon: 0584-473 400
www.sydnarkemiljo.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-08-28