Nu startar byggandet av gång- och
cykelväg längs Lustenrustvägen!

Karta över Lustenrustvägen

Under september 2019 startar bygget av en gång- och cykelväg längs med Lustensrustvägens västra sida, från Bergslagsvägen till den gång- och cykelväg som passerar under riksväg 50.

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att öka avsevärt med den nya gång- och cykelvägen. Under delar av byggtiden kommer framkomligheten på Lustenrustvägen att vara begränsad, men minst ett körfält kommer att vara öppet hela tiden.

Efter upphandling har LIP AB fått uppdraget att bygga den nya gång- och cykelvägen, som enligt avtal ska vara klar den 30 november.

Projektet finansieras av Askersunds kommun med bidrag i form av statlig medfinansiering.

Lustenrustvägen är med cirka 2000 fordon per dygn den näst mest trafikerade vägsträckan inne i Askersund efter genomfartsvägen.

Vi ser fram emot att ytterligare en del av Askersunds gång- och cykelvägnät byggs och uppmanar trafikanter och entreprenörer till ett bra samarbete under byggtiden.


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-09-17