Nya besöksrutiner vid kommunens förskolor, skolor och fritidshem

Sjöängsskolan

Barn- och utbildningförvaltningens ledningsgrupp har beslutat om nya besöksrutiner för förskolor, skolor och fritidshem.

Både förskola, skola och fritidshem är myndigheter och är ålagda att ta emot besök från enskilda individer, detta innebär dock inte att det är fritt fram för allmänheten att vistas på området. Den verksamhet som bedrivs sker under kommunens och skolledningens ansvar, således bär de även ansvaret för elevernas och barnens trygghet och säkerhet.

Det kan vara både trevligt och givande med besök från vårdnadshavare, företag och organisationer. Men blir besöken för många och utan kontroll kan det leda till att lärmiljön för barn och elever samt arbetsmiljön för personalen påverkas negativt. Ytterligare en viktig parameter att tänka på är att det kan finnas barn/elever/personal med skyddad identitet. Med detta i beaktande bör således alla besök planeras och bokas i förväg.

Vårdnadshavares ansvar inför besök:

Vårdnadshavare kontaktar berörd personal minst fem dagar i förväg för att boka in besöket.

Vårdnadshavare ska träffa den personal som på förhand är bestämd att ansvara för besöket.

Besök av externa aktörer:

Vid besök av företag, hantverkare, föreningar samt andra anställda inom kommunen ska detta alltid bokas i förväg genom kontakt med rektor. Samtliga besökare ska legitimera sig i verksamhet.

Mer information om besöksrutiner för förskolor, skolor och fritidshem.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-09-27