Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om effektiviseringar

Närlundaskolan

Barn- och utbildningsnämnden i Askersunds kommun beslutade på sitt senaste sammanträde om flera effektiviseringar av nämndens verksamheter. Förändringarna kommer att träda i kraft från och med 1 januari 2020 och beräknas totalt innebära besparingar på cirka 1,4 miljoner kronor.

Förändrade öppettider för mindre förskolor i Askersund
De tre förskolor i centralorten Askersund som endast har två avdelningar (Humlegården, Kristinagården och Sundsängen) kommer att hålla öppet elva timmar per dag, en minskning från tolv timmar. Sett till antalet barn på förskolorna har Askersunds kommun i en jämförelse med resten av landet långa öppettider.

Barnomsorgen efter kl. 17 kommer därmed att samordnas i de större förskolorna, Snörmakaren och Björkängen.

Förändrade öppettider för fritidshemmet på Närlundaskolan
Fritidshemmet på Närlundaskolan kommer från och med den 1 januari 2020 att hålla öppet elva timmar per dag, en minskning från tolv timmar. Sett till antalet barn på fritidshemmet har Askersunds kommun i en jämförelse med resten av landet långa öppettider. Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att Närlundaskolans fritidshem stänger kl. 17 istället för kl. 18 samtliga dagar i veckan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid stängs dagtid på helger
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut att barnomsorgen på obekväm arbetstid inte längre kommer att hålla öppet dagtid på helgerna, vilket också inkluderar storhelger. Omsorgen kommer att hålla öppet på kväll och natt som vanligt.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-10-11