Budgetbeslut för 2020 taget
av kommunfullmäktige

Ordförandeklubba

I måndags fattade kommunfullmäktige i Askersund beslut om budget och övergripande strategier för 2020. Beslutet innebär besparingar på 18 miljoner kronor för att nå det satta målet som är ett överskott på 4,7 miljoner kronor för år 2020. Besparingarna görs inom den skattefinansierade delen av kommunens budget, som totalt har en omslutning på cirka 700 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en rambudget, vad dessa besparingar kommer att innebära rent konkret ska respektive nämnd i kommunen besluta om i december och januari. Det ligger ett stort ansvar på nämnderna att genomföra effektiviseringar så att kärnverksamheterna tar minsta möjliga skada.

Att Askersunds kommun (i likhet med majoriteten av Sveriges kommuner) har hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation beror på att behov av och efterfrågan på kommunal service ökar, samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget sviktar, eftersom Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Dessutom är investeringsbehoven höga eftersom flera kommunala fastigheter är slitna och behöver renoveras och i vissa fall rivas och göra plats för nybyggnationer.

Förutom ett antal finansiella mål fattade kommunfullmäktige även beslut om verksamhetsmål. Dessa mål har perspektiv på ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-11-29