Nya vård- och omsorgsboendet
ska heta Smedsgården!

Skiss av nya vård- och omsorgsboendet

Nu är det klart! Det nya vård- och omsorgsboendet i Askersund ska heta Smedsgården. Det beslutade en jury tidigare i höstas efter att förslag kommit in från både allmänheten och den kommunala förvaltningen.

Motiveringen från juryn lyder som följer:

”Smedsgården är ett namn med tydlig koppling till Askersunds kommun, inte minst tack vare smeden i kommunvapnet. Den i sin tur anspelar på bygdens långa och viktiga tradition med smide och malmhantering och namnet ger därmed det nya boendet en tydlig historisk förankring.”

Totalt hade ett 30-tal namnförslag kommit in, dels från enskilda kommuninvånare, dels från kommunförvaltningen. Juryn fick ta del av alla förslag utan vetskap om vem som lämnat in förslaget. Det vinnande bidraget kom från förvaltningen.

I juryn ingick Maria Ståhl, förvaltningschef, Mathias Olaisson och Alma Salcinovic, enhetschefer på Norra Bergens äldreboende, Lars-Ivar Jansson, kommunikatör, samt Ove Danielsson, askersundsbloggare som haft uppdraget att dokumentera byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet i bilder.

Länk till det nya vård- och omsorgsboendet Smedsgårdens egen sida.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-12-02