Socialnämnden sparar
utan uppsägningar

Vy över Askersund

Socialnämnden fattade vid sitt möte tisdag 17 december beslut om besparingar om totalt 7,7 miljoner kronor i 2020 års budget för att uppnå en ekonomi i balans. Besparingarna fördelas i hela verksamheten och de största består av:

  • Minskning av antalet platser på korttidsboendet Syrenen från 20 till 10 platser. De vårdtagare som inte längre skall vistas på Syrenen i samband med hemkomst från annan vård kommer i stället att få mer insatser i sin bostad genom metoden ”Tryggt mottagande”.
  • Bemanningsgraden på det särskilda boendet Borgmästargården i Askersund sänks till samma nivå som andra boenden i kommunen.
  • Den kommunala fotvårdsverksamheten tas bort och kommer att utföras helt av privata entreprenörer.

Totalt innebär besparingarna en neddragning av nio årsarbetare. Eftersom förvaltningen under en tid har tillämpat återbesättningsprövning av tjänster kommer alla berörda medarbetare att erbjudas andra tjänster. Inga uppsägningar kommer alltså att behöva genomföras på grund av besparingsarbetet.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-12-19