Nya medborgarlöften
för Askersunds kommun

Mats Scherp och Caroline Dieker

Nu har polisen och kommunen enats om medborgarlöften för Askersunds kommun fram till halvårsskiftet 2021. Ökade insatser mot narkotikabrott med fokus på ungdomar samt mot trafikbrott och ordningsstörningar i centrala Askersund är två av punkterna i löftet.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att tillsammans öka insatserna mot narkotikabrottsligheten i kommunen, eftersom den för med sig annan brottslighet och dessutom lidande för de som missbrukar och deras anhöriga, säger Mats Scherp, lokalpolisområdeschef i Hallsberg.

Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöften baseras på medarbetarundersökningar, medborgarenkäter och diskussioner mellan polis, kommun och medborgare.

– Det är jätteviktigt med samverkan mellan oss och polisen i det brottsförebyggande arbetet. Att vi dessutom har en gemensam problembild är en förutsättning för att arbetet ska ge ett gott resultat, säger Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun.

Medborgarlöften för Askersunds kommun 2020-01-20 till 2021-06-30:
*Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med skola och socialtjänsten i Askersunds kommun.


*Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda elev- och föräldrainriktade informationsträffar i skolmiljö, med syfte att öka kunskapen om narkotika.

*Askersunds kommun och polisen lovar att vidareutveckla samverkan och arbetet med att förebygga och beivra trafikbrott samt ordningsstörningar i de centrala delarna av Askersund.

*Askersunds kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar med fokus på den fysiska offentliga miljön i Åsbro.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-01-21