Arbetet med att återskapa våtmark
vid Lindbomossen har inletts

Skiss av Lindbomossen

Nu är förberedelserna inför att skapa en nygammal våtmark vid Lindbomossen igång. Träd avverkas för att ge plats åt öppna ytor och vattenspeglar. Våtmarken ska fördröja vattnets framfart genom landskapet, något som kan ge såväl översvämningsskydd, ökad grundvattenbildning samt minskad näringstillförsel till Alsen. Som positiv bieffekt ger det förändrade landskapet goda möjligheter för en hög biologisk mångfald och ett potentiellt framtida promenadstråk.

Anläggningsarbetet med våtmarken pågår under våren 2020.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-01-22