Detaljplan för Närlundaskolan
ute på samråd

Närlundaskolan

Sydnärkes Byggförvaltning har i uppdrag av kommunstyrelsen i Askersund att ta fram en ny detaljplan för området runt Närlundaskolan/Närlundahallen och utöka den byggrätten för att möjliggöra en ombyggnation av Närlundaskolan. Detaljplan är nu ute på samråd.

Planområdet omfattar hela Närlundaskolan samt natur och parkområdet kring skolan. Området består idag av Närlundaskolan men är i behov av utveckling. Gällande detaljplaner medger en utökad byggrätt och behöver därför föremål för samråd. Detaljplanen överrensstämmer med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet i Sjöängens foajé och på Sydnärkes byggförvaltning.

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes Byggförvaltning: namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se, telefon: 0583-810 00

Samrådstiden pågår 29 januari - 26 februari 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 26 februari.

Mer information på Sydnärkes byggförvaltnings hemsida, se länk till höger.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-01-30