Återflytt av årskurs 6 hösten 2020

Skolböcker på hög

Från och med höstterminen 2020 omfattar kommunens F-5 skolor även årskurs 6. Det beslutet fattade barn- och utbildningsnämnden onsdagen den 29 januari.

Beslutet innebär därmed att de barn som idag går i femte klass inte kommer att börja i Sjöängsskolan hösten 2020. Eleverna blir kvar på sina respektive skolor vilket medför att samtliga F-5 skolor blir F-6 skolor. I och med beslutet följer Askersunds kommun den stadieindelade timplan som regeringen beslutade om 2018. Eleverna på Närlundaskolan kommer fortsatt vara placerade i årskurs 6 på Sjöängsskolan tills ombyggnationen av Närlundaskolan är klar.

Mognadsmässigt, pedagogiskt och socialt anses det bättre för elever i årskurs 6 att vara fysiskt placerade i mellanstadiet. Ytterligare positivt är att betyg i årskurs 6 från och med höstterminen 2020 kommer att sättas av lärare som undervisat eleverna i mellanstadiet.

Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer med mer information om vad återgången för sexorna till F-5-skolorna kommer att innebära.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-01-30