Decenniets första Bo i Askersund utskickad till hushåll och företag!

Bo i Askersunds omslag

Fredagen den 14 februari distribueras nummer 1-2020 av Bo i Askersund till alla hushåll och företag i kommunen. I decenniets allra första nummer berättar vi bland annat om nybyggnation av bostäder, ny VA-taxa och projektet med att återskapa våtmark på Lindbomossen utanför Askersund. Bo i Askersund finns även att läsa som pdf-tidning, länk till den hittar du i spalten till höger.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-02-14