Information om coronasmittad
elev som går på Sjöängsskolan

Händer som tvättas

Askersunds kommun har valt att inte stänga Sjöängsskolan efter att en person som är elev på skolan befanns smittad av det nya coronaviruset covid-19 i förra veckan. Eleven som har testat positivt för coronasmitta har inte varit i skolan under den tid som personen bedömts smittsam. Därför beslutade smittskyddsenheten på Region Örebro län att det inte var aktuellt med någon provtagning eller andra åtgärder kring elever eller personal på skolan. Askersunds kommuns verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet ger.

Kommunen valde att inledningsvis inte gå ut med att den smittade eleven går på Sjöängsskolan eftersom det inom skola och förskola råder sekretess. Eftersom den smittade personens familj nu själva valt att gå ut och berätta om detta kan även kommunen släppa på sekretessen.

Smittskyddsenheten bedrev omedelbart smittspårning och samtliga kontakter den smittade personen haft är kartlagda. Ett tiotal personer bedömdes ha haft en nära kontakt med den smittade och samtliga dessa personer har kontaktats. De som haft en nära kontakt med den smittade personen har fått noggranna instruktioner om hur de ska hantera situationen, under den tid de kan riskera att bli sjuka. Det handlar till exempel om att inte gå till skolan eller arbetet under den här tiden, vara uppmärksam på symtom och då snabbt kontakta vården.

Askersunds kommun följer hela tiden aktivt händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset covid-19.

Mer information om coronaviruset covid-19:

folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Information om när man ska kontakta sjukvården finns på Vårdguiden (1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-03-09