Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 10 mars

Tvättar händerna

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Mer information om coronaviruset covid-19:

folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Information om när man ska kontakta sjukvården finns på Vårdguiden (1177.se Länk till annan webbplats.).

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-03-11