Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Tvättar händer

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Ändrad strategi

Region Örebro län har ändrat strategi när det gäller det nya coronaviruset och fokuserar nu provtagningen på de särskilt utsatta patientgrupperna och därmed rikta in resurserna på dem som riskerar att få en allvarlig sjukdomsbild.

Personal inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg som varit utsatta för smitta och själva insjuknar kan också vara aktuella för testning. Övriga personer som har mer lindriga besvär med luftvägssymtom och kanske feber ska alltså i stället stanna hemma tills de är friska. Det gäller oavsett om de har varit i ett riskområde eller inte, eller om de har blivit utsatta för känd smitta eller inte.

Att provtagningarna nu kommer att gälla utsatta grupper följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gör också uppmaningen till människor att stanna hemma när de är sjuka. Syftet är att begränsa effekten av coronasmittan och minska takten i smittspridningen.

Läs mer i Region Örebro läns pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-03-13