Laxå, Askersund och Lekeberg underlättar för företagen

Tvättar händerna

Med anledning av det nya coronaviruset kan Sydnärkes miljöförvaltning hjälpa lokala företag genom att senarelägga fakturering av vissa årsavgifter. Avstämning kommer att ske med de företag där tillsyn är planerad och som finansieras av årsavgifterna.

Företag som inte berörs av Covid-19, till exempel vindkraftsparker, faktureras som vanligt.

Sydnärkes Miljöförvaltning är gemensam för Laxå, Askersund och Lekeberg och de tre kommunerna har tillsammans kommit fram till denna lösning.

Även när det gäller andra kommunala avgifter kan Askersunds kommun ge anstånd till företag. Om behov finns är företagare välkomna att höra av sig till kommunen.

Vi är medvetna att detta inte är lösningen på företagens problem men vi hoppas att det kan bidra till att göra företagandet lite lättare just nu.

Kontaktpersoner
Sydnärkes miljöförvaltning: Lars Viitanen, miljöchef, 0584-47 34 07
Askersunds kommun: Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare, 0583-810 30

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-03-19