Åtgärder krävs på Snavlunda skola – eleverna evakueras tillfälligt till Rönneshytta 2020/21

Snavlunda skola

Luftmätningar som gjorts på skolan och förskolan i Snavlunda visar att bygganden behöver genomgå omfattande renovering för att inneklimatet i byggnaden ska bli bra på lång sikt. Den renoveringen beräknas ta hela läsåret 2020/21 och under den perioden evakueras Snavlundas skolelever tillfälligt till Rönneshytta skola.

Vårterminen 2019 genomfördes luftmätningar i Snavlunda förskola och skola. Mätningarna resulterade i att luftrenare installerades i förskolans lokaler, personalrum och konferensrum som en försiktighetsåtgärd i syfte att säkerställa ett gott inomhusklimat.

En fördjupad mätning av inomhusklimatet, genomförd i början av 2020, visar på goda resultat när det gäller luftkvaliteten i de lokaler där luftrenare installerats. Luftrenarna är dock bara en provisorisk lösning och för att förbättra luften på lång sikt har kommunens tekniska förvaltning kommit fram till att en renovering av skolan krävs.

– Den renoveringen bedöms ta så lång tid att eleverna i Snavlunda skola behöver evakueras till Rönneshytta under hela nästa läsår. Förskolan bedöms dock kunna vara kvar i Snavlunda, eftersom hela byggnaden inte renoveras på samma gång, säger Anneli Döragrip, tillförordnad barn- och utbildningschef i Askersunds kommun.

– Personer som är allergiska eller överkänsliga kan uppleva luften som irriterande. Den irritationen går över så fort man kommer ut ur lokalerna. Luftrenarna råder bot på problemen nu och de kommer att finnas kvar på skolan resten av vårterminen. Men för att avhjälpa problemet långsiktigt måste vi renovera, säger Mårten Eriksson, teknisk chef på Askersunds kommun.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-03-24