Entreprenadarbeten i Västra strandparken startar igen

Nu är det dags att dra igång med etapp 2 av arbetena för att göra området Västra strandparken riktigt fint! Entreprenören, Adrianssons Schakt & Transport AB,planerar  måndag 30 mars. Arbetena planeras vara klara vecka 22, även om vi i osäkra Coronatider inte kan garantera något.

Arbetena kan beskrivas i tre delar:

Slutförande av det område som man arbetade med under 2019
Justering av stolpar, möblering, planering och sådd av gräsytor samt andra justeringsåtgärder.

Parkering vid restaurangen Verkets gavel, ”1” i skissen ovan
Parkeringen görs i ordning i tre etapper för att minska störningen. Ytan asfalteras. Avgränsande pollare sätts upp. Ny belysning monteras. Arbeten med gatan kommer också att göras vid korsningen Norströmsgatan/Trädgårdsgatan.

Parkering vid det före detta stationshuset, ”2” i skissen ovan

Innan entreprenadarbetena startade fanns cirka 60 parkeringar i hela området. När allt är klart är antalet ungefär det dubbla, de tillfälliga parkeringarna på byggrätten ”3” oräknade.

Vi beklagar de störningar som arbetena ger, men ser fram emot slutresultatet!

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2020-03-26