Lokalt aktivitetsstöd

Tvättar händerna

Beslut om garanterat aktivitetsstöd i 2019 års nivå togs av kommunens kultur- och tekniknämnd i april 2020. För föreningar som var bidragsberättigade under 2019, men med anledning av Covid-19 har dragit ner sin verksamhet finns möjlighet att få aktivitetsstöd för 2020 med minst 2019 års nivå.

Föreningen söker som vanligt och anmäler de aktiviteter man har haft, alternativt inte haft (0) och kommunen kollar om det är färre aktiviteter än 2019. Om så är fallet får man bidrag i 2019 års nivå.

Från och med nästa ansökningsdatum för aktivitetsstöd i augusti är sista ansökningsdatumet ändrat till 25 augusti.

Vi jobbar med att göra det möjligt för föreningar att när man söker för statligt LOK-stöd ska ha möjlighet att ange att man samtidigt söker kommunalt LOK-stöd. Vi återkommer med mer information om möjligheten att söka statligt och kommunalt LOK-stöd vid ett tillfälle.

Ansökningsblankett för lokalt aktivitetsstöd finns på sidan för föreningsbidrag

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-04-21