Visir vid all nära kontakt med brukare – både inomhus och utomhus

Tvättar händerna

För några veckor sedan uppdaterade Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet sina riktlinjer med att all vård- och omsorgspersonal ska bära visir i alla närkontakter med brukare. Visir bärs för att skydda brukare från smitta och detta gäller både inomhus och utomhus. Om du ser vård- och omsorgspersonal som bär visir utomhus innebär det alltså inte att någon i närheten är smittad, utan att de följer de riktlinjer som gäller.

För att minimera smittspridning följer Askersunds kommuns vård- och omsorgspersonal noggrant alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten när det gäller vård och behandling, basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-05-25