Besöksbord möjliggör besök från anhöriga på särskilda boenden

Besöksbord

Nu finns besöksbord, där anhöriga kan besöka brukare på ett säkert sätt, på samtliga Askersunds kommuns särskilda boenden. Borden är försedda med en plexiglasskiva och anhörig och brukare sitter på varsin sida om skivan.

För att ordna ett besök kontaktar den anhörige respektive boende, som har en lista över bokningsbara tider. Tiden för varje besök planeras individuellt utifrån de förutsättningar som är. Anhöriga måste vara helt friska vid besöket, ingen fysisk kontakt får förekomma och besöket ska ske utomhus.

Brukaren ska vara helt frisk vid besöket och en representant för personalen kommer att vara med hela tiden. Om brukaren har nedsatt hörsel kan mobiltelefon användas.

Mer information om hur besöken ska gå till får anhöriga från personal på respektive boende vid bokning av besökstid.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-06-04