Utställning Avfallsplan

Logga Sydnärke kommunalförbund

Sydnärkes Kommunalförbund har arbetat fram en ny Renhållningsordning innehållande Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter för åren 2021-2025. Den ställs nu ut för granskning under perioden 10 juli - 31 augusti 2020.

Avfallsplan samt Renhållningsföreskrifter finns bifogade under dokument på denna sida.

Synpunkter lämnas till Sydnärkes kommunalförbund, Södra Allén 2,
694 30 Hallsberg eller via e-post. Synpunkterna ska skickas in senast den 31 augusti 2020.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-07-10