Anhörigstöd vid psykisk ohälsa -
i Coronatider stödsamtal över telefon

Tvättar händerna

Du som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa kan ibland själv behöva rådgivande stöd och vägledning. Du kan då ta kontakt med den anhörigkonsulent som finns inom Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS).

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt i sin profession och arbetar med uppdrag från
Psykiatrin, Region Örebro län. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning i tider av Covid-19 följs och individuellt anpassade stödsamtal och vägledning via tidsbokade telefonsamtal erbjuds tills vidare. Anhörigstöd är gratis.

Läs mer om hur du bokar tid för stödsamtal i detta dokument från FPS och Regionen Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-08-24