En extra ledig dag till kommunens medarbetare som tack för vårens arbete

Tvättar händerna

Stora delar av det här året har präglats av Coronapandemin och sjukdomen Covid-19. Alla har på olika sätt påverkats av detta både i arbetet och i privatlivet. Samtliga medarbetare med månadsanställning inom Askersunds kommun som arbetade mellan 1 mars och 1 juni får nu en ledig dag som tack för det arbete som lades ner under våren.

– I våras inleddes diskussionen inom kommunledningsgruppen på vilket sätt vi skulle kunna visa vår uppskattning för allt det extra arbete som medarbetarna i Askersunds kommun tog sig an med en sådan kompentens och lojalitet, säger kommundirektören Marie Hillman.

Förslag om att tacket skulle bestå av en ledig dag lämnades till kommunstyrelsen, som fattade beslutet i början av september. Från den 28 september är det möjligt för de som är berättigade till den lediga dagen att ta ut den.

– Vi vill med detta rikta vårt allra varmaste tack! Jag hoppas alla kommer få en härlig extra ledig dag fylld med sådant de tycker riktigt mycket om, säger Marie Hillman.

Även de timvikarier som arbetade under våren kommer att tackas på något sätt, hur är ännu inte beslutat.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-30