Kommunens första miljöpris utdelat

Jonas Gylling och Staffan Korsgren

Nu har Askersunds kommuns miljöpris delats ut för allra första gången. Priset för premiäråret 2020 går till tvätthallen Wash and Store i Askersund och ägaren Jonas Gylling fick ta emot diplomet av kultur- och tekniknämndens ordförande Staffan Korsgren (L).

Wash and Store är en tvätthall som jobbar för en utsläppsfri egentvätt av fordon där inga gifter ska föras vidare via dagvattenbrunnar och vidare ut i Alsen.

Beslutet om miljöpristagare tas av kommunens kultur- och tekniknämnd.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-10-09