Underhållsspolning av dricksvattennätet i Åmmeberg under vecka 44

Våra VA-kunder i Åmmeberg kan under arbetet få ett sämre vattentryck i sina vattenkranar. Viss missfärgning av dricksvattnet kan även förekomma efter genomförda spolningar, vänligen spola en stund i kranen tills vattnet åter är klart.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-10-26