Lokala allmänna råd och
publiktak på 50 personer

Tvättar händerna

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. De allmänna råden innebär bland annat att du som vistas i länet uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden och belastningen ökar på hälso- och sjukvården. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO. Det krävs därför extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet. Folkhälsomyndighetens har därför, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, fattat beslut om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Länsstyrelsen i Örebro län har också fattat beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.

Lokala allmänna råd i Örebro län

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i länet bör:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Frågor och svar om de lokala allmänna råden på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

In English: Regional guidelines and restrictions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så berörs verksamheter och arbetsplatser
av de lokala allmänna råden

Verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser, omfattas också av beslutet om lokala allmänna råd.

Observera att skolor i nuläget inte omfattas. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Verksamheter i Örebro län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

  • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
  • öppettiderna anpassas
  • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Att en verksamhet anpassar öppettiderna kan både innebära att de förskjuts eller utökas, så att smittspridning minimeras. Verksamheter kan också ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka en verksamhet. Det kan också innebära att informera hur många som får samlas i lokalen samtidigt. Verksamheter kan även försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ. Man bör även informera om att det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsgivare i Örebro län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

  • uppmana personalen att arbeta hemifrån
  • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
  • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:50 av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020 och kan komma att förlängas.

Fortsatt publiktak på 50 personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att publikgränsen på max 50 personer kommer att kvarstå i länet. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen undantas.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020 och kan komma att förlängas

Relaterad information

Folkhälsomyndighetens beslut den 3 november 2020 om införande av lokala allmänna råd i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Örebro läns tillfälliga beslut om publiktak på 50 personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro läns samlade information om lokala allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-11-05