Ledningsorganisation för Askersunds kommuns skolområden

Vy över Askersunds hamn

Barn- och utbildningsförvaltningen i Askersunds kommun har gjort klart med en ny ledningsorganisation för kommunens skolområden från och med vårterminen 2021.

Förändringen kommer att ske i två etapper, en första del till vårterminens start 2021 och resterande del till höstterminens start 2021.

Etapp 1 Vårterminen 2021

Permanent ledarskap för Närlundaskolan och Sjöängsskolan

Johanna Thomas fortsätter som rektor för Närlundaskolan och Anna Malmrot fortsätter som rektor för Sjöängsskolan. Biträdande rektorstjänster på båda skolorna tillsätts.

Samlat ledarskap för norra och Närlunda förskolor

Förskolorna på norra området och Närlundas område samlas under två rektorer, Jennie Björk och Anna-Karin Bergström, med stöd av biträdande rektor Karolina Holmer.

Etapp 2 Höstterminen 2021

Samlat ledarskap för samtliga förskolor i kommunen

Vid höstterminens start kommer samtliga förskolor att samlas under ett ledarskap med tre rektorer. Rekrytering kommer under våren 2021 att påbörjas för att anställa en rektor till förskolan som ska arbeta tillsammans med Jennie Björk och Anna-Karin Bergström.

Förändrat ledarskap för grundsärskolan

Från och med höstterminens start kommer grundsärskolan på Närlunda och Sjöängen att få ett nytt ledarskap. Åsa Persson kommer att leda grundsärskolan och ha fortsatt ansvar för Hammars skola och Åmmebergs skola.

För norra områdets skolor fortsätter Sophie Rönnklint som rektor.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-11-12