Personalbrist på skolor och förskolor kan medföra åtgärder

Tvättar händerna

Just nu har flera av skolorna och förskolorna i Askersunds kommun brist på personal. Den huvudsakliga anledningen är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridning av covid-19, bland annat om att vara hemma även om man bara är lite sjuk.

På flera skolor finns personal med konstaterad covid-19. Vårdnadshavare till barn på dessa skolor har kontaktats direkt och fått information om läget på den aktuella skolan. Så kommer även ske i fortsättningen vid konstaterade fall av covid-19.

På grund av den ansträngda personalsituationen på flera skolor kan distansundervisning komma att genomföras i perioder. Om så blir fallet kommer vi skicka ut information om detta till vårdnadshavare till barn på den aktuella skolan så fort vi kan.

Eftersom personalsituationen är ansträngd även på flera av kommunens förskolor vill vi rikta en vädjan till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma eller förkorta barnets vistelsetid på förskolan. Detta kan exempelvis gälla vårdnadshavare som är föräldralediga, arbetslösa, studerande eller vårdnadshavare som är hemma för att de själva är sjuka eller hemma för vård av syskon.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-11-17