Mera juleljus i Askersund
– men nya granar försenade

Julbelysning i Askersund

Askersund kommer att lysa mer juligt än vanligt i år. Föreningen Askersund i Centrum dekorerar staden, i år med delvis nyinköpt julbelysning, från södra infarten till den norra. Planen är dessutom att kommunens två helt nya konstgjorda granar ska pryda torget och hamntorget. På grund av corona-relaterade förseningar kan det dock dröja lite innan dessa är på plats.

Torget kommer dock förses med en gran redan i dagarna, även om den kanske ter sig aningen späd jämfört med sina föregångare.

– Men desto mer majestätiska kommer de nya granarna framstå när de kommer! Det är tråkigt att de nya granarna inte kommer i tid, men det är väl något vi lärt oss det här året, det blir inte alltid som man tänkt sig, säger Mats Carlsson, styrelsemedlem i Askersund i Centrum som placerar ut ”mini-granen” som substitut tills den nya är på plats.

Det är Askersunds kommun som har i uppgift att förse torget och hamntorget med granar, som brukar hämtas från kommunens eget bestånd av skog.

– Det har blivit allt svårare för oss att hitta lagom stora granar som kan huggas ner och transporteras till Askersund utan att de går sönder. Dessutom kommer det behövas betydligt mindre arbetsinsats för oss med de nya granarna, säger Daniel Eriksson, tillförordnad chef för tekniska förvaltningen.

Att de nya granarna inte är på plats till första advent är förstås en missräkning, såväl för kommunen och de lokala handlarna som för alla askersundare som sett fram mot en ståtlig gran som sprider julstämning.

– Det är förstås jättetråkigt, men som så mycket annat det här året har processen med att få hit granarna blivit försenad av den situation som råder i hela världen på grund av corona-pandemin, säger Daniel Eriksson.

Han kan inte lova ett datum när de nya granarna är på plats, även om förhoppningen är så snart som möjligt. Däremot kommer ny julbelysning bidra till julstämningen i Askersund. De senaste åren har flera lokala fastighetsägare bidragit till att Askersund i Centrum har kunnat köpa in nya juldekorationer. De flesta av dessa kommer att vara på plats till första advent och resten kommer upp inom kort.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-11-26