Fortsatt långa handläggningstider
för bygglov

Hand som fyller dokument

Under 2020 har det inkommit fler bygglovansökningar än förväntat. I våras gick därför Sydnärkes byggnämnd och informerade om att sökande kunder räkna med längre handläggningstider än vanligt.

Eftersom antalet ansökningar fortsatt ligga på en hög nivå hela 2020 är handläggningstiderna tyvärr fortsatt långa. Den stora belastningen har även påverkat byggförvaltningens möjlighet att tillhandahålla service. Våra möjligheter att svara på telefonsamtal och mejl är därför mycket begränsade i dagsläget.

Situationen med långa handläggningstider och begränsade möjligheter att svara på telefonsamtal och mejl bedöms fortsätta hela våren 2021.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-12-08