NCC klar entreprenör för om- och tillbyggnad av Närlundaskolan

Skiss av framtidens Närlundaskola

Nu är det klart med upphandlad entreprenör för om- och tillbyggnaden av Närlundaskolan. NCC har utsetts till entreprenör och om alla tillstånd beviljas beräknas bygget kunna påbörjas i febru­ari 2021.

I inledningsskedet av bygget måste flera ledningar göras om. Bland annat måste en fjärrvärmeledning där det nya huset ska byggas flyttas. Dessutom mås­te nya ledningar dras för vatten och avlopp. Arbetet med detta startar tidigast 11 januari 2021. Grävarbe­ten för VA-ledningarna görs från stora parkeringen och vidare upp till baksidan av Närlundahallen.

Byggbodar kommer att ställas upp på den grusade fotbollsplanen bakom Närlundahallen.

En provisorisk matsal av moduler ska ställas upp på basket- och fotbollsplanerna som ligger parallellt med Vretgatan. Leverans av modulerna beräknas ske omkring 1 mars 2021. Den tillfälliga placeringen av matsalen innebär ökad trafik på Skyttegatan och Skrinnargatan, eftersom maten levereras med trans­port från Sjöängen.

Läs mer på sidan om Närlundaskolans om- och tillbyggnad

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-12-18