Viss distansundervisning på Sjöängsskolan till och med 29/1

Tvättar händerna

För att minska kontaktytorna och trängseln och därmed förebygga smittspridning kommer viss distansundervisning fortsatt bedrivas på Sjöängsskolan till och med den 29 januari.

Endast årskurs 9 kommer vara på plats hela tiden, medan årskurs 7 och 8 kommer att växla mellan fjärr-/distansundervisning hemma och undervisning på plats i skolan varannan dag. Elever med speciella behov att få undervisning på plats hela tiden. Grundsärskolan berörs inte utan kommer att vara i skolan som vanligt.

Matlådor kommer att kunna erbjudas som tidigare. Det kommer även finnas möjlighet att äta på andra skolor för de som bor i närheten av någon av dessa.

Skolskjutsarna kommer att gå som vanligt.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-01-15