Ledningsarbete på parkeringen vid Närlundahallen och Närlundaskolan

NCC utför på kommunens uppdrag ledningsarbete på parkeringen vid Närlundahallen och Närlundaskolan inför kommande byggnation av ny skola. Det kommer påverka hämtning och lämning av barn samt att antalet p-platser minskar något under tiden området är avspärrat. Avspärrningarna kommer flyttas utifrån var man kommer gräva. Arbetet beräknas pågå till och med april.

Iaktta skyltning och försiktighet. Följ era barn till skolområdet.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-01-28