Ingen spolning av egna isbanor är tillåtet, tillgången till dricksvatten måste säkras

Det går ut för mycket vatten från vårt dricksvattenledningsnät med anledning
av en läcka som vi tyvärr ännu inte har lokaliserat.

Därför tillåts ingen spolning av egna isbanor i Askersunds kommun.

Vi hänvisar alla som vill åka skridskor till den spolade skridskoisen på Solberga IP.

Med hänvisning till den pågående Pandemin måste de regler som finns
anslagna vid Solberga IP, följas.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-02-01