Beslut om ny skolorganisation
taget av kommunfullmäktige

Vy över Askersund

På måndagens sammanträde i kommunfullmäktige i Askersunds kommun togs beslut om den framtida skolorganisationen. De förändringar jämfört med dagens organisation som beslutet innebär är att Snavlunda skola ska avvecklas och att skolorna i Åmmeberg och Hammar blir F-3-skolor, vilket innebär att elever från förskoleklass till årskurs 3 kommer att få undervisning där.

– Vi tycker att det här är ett bra beslut som skapar goda förutsättningar för eleverna i våra skolor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johanna Martin (M).

Det fanns totalt fyra förslag till beslut om ny skolorganisation på fullmäktigemötet och valet föll på den styrande koalitionens (M, L och KD), som tidigare tagits i kommunstyrelsen.

Beslutet om att avveckla skolan i Snavlunda gäller från höstterminen 2021.

– I praktiken blir det ingen förändring jämfört med nuläget, eftersom Snavlundas elever har gått i Rönneshytta skola sedan hösten 2020, något som fungerat bra, säger Johanna Martin.

Förskolan i Snavlunda påverkas inte av beslutet, utan kommer att finnas kvar.

Förändringen på skolorna i Hammar och Åmmeberg kommer att gälla från läsåret 2022/23, då den om- och tillbyggda Närlundaskolan i Askersund ska stå klar.

Även i Åmmeberg och Hammar blir förskolorna kvar på orterna och för Hammars del innebär beslutet att förskolan, som idag ligger på Lunnagården, kommer att integreras med Hammars skola.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-02-16