Sex föreningar beviljades
bidrag för samlingslokaler

Folkets hus i Åmmeberg

I slutet av februari beslutade kultur- och tekniknämnden på sitt sammanträde att betala ut bidrag till samlingslokaler till sex föreningar i olika delar av Askersunds kommun. Totalt betalades närmare 360 000 kronor ut fördelat på följande föreningar och lokaler:

- Rönneshytta samlingslokal: 85 300 kr

- Närkesbergs byaråd: 69 561 kr

- Mariedamms förening: 80 051 kr

- Hammarslaget: 13 000 kr

- Sörbygdeföreningen: 14 544 kr

- Åmmebergs folkets hus: 93 531 kr

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-03-04