Flera y-bommar vid Borgmästareholms-bron skadade av rörelser i isen

Borgmästareholmsbron på vintern

Under vintern har flera av y-bommarna som är placerade längs Borgmästareholmsbron skadats när bommarnas flytelement brutits loss av rörelser i isen.

För att förebygga att bron skadas och för att hindra att bommarna sjunker till botten kommer vissa av dem att tas upp på land. Det arbetet pågår under vecka 10.

Under våren kommer tekniska förvaltningen att fortsätta arbetet med att få Borgmästareholmsbrons båtplatser funktionsdugliga till sommaren.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-03-10