Information om båtplatserna vid Borgmästareholmsbryggan

Bryggan till Borgmästareholmen

Under vintern har flertalet y-bommar som är placerade på främst östra sidan av Borgmästareholmsbryggan skadats när bommarnas flytelement brutits loss av rörelser mot isen.

På grund av detta kommer de som förhyr plats på västra sidan av bron inte heller få förtöja sina båtar eftersom det medför att belastningen på bryggan blir för stor och mer skador på bryggan kan uppstå.

Kommunfullmäktige kommer att ta beslut 26 april 2021 om finansiering för att återställa båtplatserna.Om beslut när det gäller finansiering tas, kommer arbetet påbörjas så snart som möjligt och platserna vara färdigställda i mitten av juni månad.

Detta innebär att de som idag förhyr båtplats vid Borgmästareholmsbryggan troligtvis inte kan förtöja sina båtar förrän tidigast under vecka 24. Om tidplanen förändras kommer samtliga som har båtplats vid bryggan meddelas.

Hyran för båtplatserna kommer att reduceras för de veckor som platsen inte kan nyttjas.

Vi beklagar att detta inträffat och jobbar på så fort vi kan efter att beslut fattats.

Information kommer fortlöpande att skickas till berörda när beslut fattats och upphandling skett.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-04-01