Rekommendationer till arbetsgivare för att förhindra smittspridning av covid‐19

Tvättar händerna

Smittspridningen av covid‐19 ökar i Örebro län. Flest fall ses inom åldersgrupperna 20‐49 år samt 50‐59 år. Med anledning av detta vill Region Örebro läns smittskyddsenhet och Länsstyrelsen påminna arbetsgivare om vikten av att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen.

Arbetsgivare rekommenderas:

-Se över vilken personal som kan arbeta hemifrån. Personal som kan arbeta hemifrån ska göra det, så ofta som möjligt.

-Se över om arbetstider kan anpassas/förskjutas för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

-Ge anställda möjlighet att hålla 2 meters avstånd till varandra, till exempel i fikarum, omklädningsrum med mera.

-Ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handsprit.

-Använda digitala alternativ för möten.

-Begränsa personalgruppernas storlek i den mån det går och eftersträva att personal inte går mellan olika arbetsgrupper mer än nödvändigt.

-Situationer/arbetsmoment där avstånd inte kan hållas ska riskbedömas av arbetsgivaren som därefter beslutar om behov av eventuell skyddsutrustning.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-04-12