Pålning inleds vecka 17 inför
bygget av nya Närlundaskolan

Nya Närlundaskolan

I slutet av april kommer arbetet med den nya skolbyggnaden inledas, när pålningen inför bygget påbörjas under vecka 17. Dessutom har schaktningen inför det nya storköket inletts.

Arbetet med nya byggnaden inleds vecka 17
Under vecka 17 är det planerat för att inleda pål­ningen för den nya byggnaden, som kommer att byggas intill Närlundahallen. Arbetet kommer störa närboende under de veckor det pågår.

Parkeringen mot Rådmansgatan
Sprängningen på parkeringen mot Rådmansgatan är nu nästan helt klar, det återstår endast en mindre sprängning för en ledning. Det mesta av arbetet med ledningar på parkeringen kommer bli klart inom de närmaste två veckorna. När sommarlovet har inletts ska parkeringen byggas om är det gäller skolbussar­nas angöring.

Tillfällig matsal på Vretgatan
Modulerna med den tillfälliga matsalen på Vretgatan är i bruk sedan den 6 april. Det som nu återstår är att bygga in kärlen för återvinning.

Området närmast Fågelvägen
Schaktning har påbörjats för det nya storköket. Arbetet kommer att kräva viss sprängning, men troligen i en begränsad omfattning. Gatubelysningen på Närlunda som matats från Närlundahallen är nu urkopplad men den kommer inom kort göras om när Vattenfall tar över den. Belysningen ska fungera igen senast i augusti.

Exakt lösning för angöring till befintlig skola från Fågelvägen blir inte färdigprojekterad innan beslut har fattats när det gäller den befintliga skolbyggna­den. Än gäller det tidigare förslaget. Den provisoris­ka gångvägen till skolan i Fågelvägens förlängning kommer bevaras så länge det går.

Ovanstående information har gått ut som nyhetsbrev till närboende torsdagen den 22 april. Mer information och tidigare nyhetsbrev finns på Närlundaskolans egen sida Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-04-22