Nu söker vi deltagare
till Seniorkraft 2021!

Äldre man promenerar

Hösten 2021 kommer en ny omgång av Seniorkraft att inledas i Askersunds kommun. Seniorkraft är en samverkansmodell som körts i Askersund flera gånger tidigare vars syfte är att främja hälsosamt åldrande genom fysisk aktivitet, goda matvanor, meningsfullhet och social samvaro.

På grund av omständigheterna med den pågående coronapandemin sätts inget startdatum, uppstarten kommer att ske på ett flexibelt sätt.

Om du vill anmäla ditt intresse eller om du har frågor, kontakta Kristin Roswall, e-post: kristin.roswall@rfsisu.se

Seniorkraft är ett samarbete mellan Sydnärke folkhälsoteam, Askersunds kommun, Region Örebro län och RF SISU Örebro län.

Affisch seniorkraft 2021 Pdf, 547.6 kB.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-06-15