Länsstyrelsebeslut om förbud av motor-drivna farkoster vid Haga och Harge

Avspärrat vatten

Länsstyrelsen i Örebro län har fattat beslut om sjötrafikföreskrifter om förbud mot motordrivna farkoster vid badplatserna Haga i Askersund och Hargebaden. Sjövägmärken och bojar kommer att sättas upp för att markera förbudsområdena.

Föreskrifterna börjar gälla den 23 juni 2021. Kartor över vilka områden som omfattas av förbudet finns nedan, Haga överst och Harge nedanför.

Karta över Haga
Karta över Harge

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-06-18