Vätternliv.se – nyutvecklad kunskapsportal om Vättern

Utsikt över Vättern

Nu finns Vätternliv.se, en nyutvecklad kunskapsportal om Vättern som arbetats fram med stöd från Leader Vättern. På sidan samlas den senaste kunskapen, med faktabaserade men enkla presentationer av sjöns förutsättningar, det unika livet under ytan och de utmaningar som Vättern står inför. Vätternliv.se utgör ett komplement till Vätternvårdsförbundets hemsida vattern.org Länk till annan webbplats. som bland annat presenterar pågående projekt och detaljerade resultat från sjöns miljöövervakning samt information om fisk och fiske i sjön.

Vätternvårdsförbundets kansli har agerat ”bollplank” och förbundet kommer äga och förvalta Vätternliv.se efter projekttiden.

Länk till Vätternliv: www.vatternliv.se Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-07-05