Kommunens föreningar kan
ansöka om särskilt pandemistöd

Fyller i blankett

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun har beslutat om att införa ett tillfälligt bidrag till föreningar i kommunen som förlorat intäkter på grund av coronapandemin.

Bidraget kommer att kunna sökas vid ett tillfälle under 2021 och syftet är att kompensera för uteblivna intäkter under pandemin.

– Många föreningar har haft stora inkomstbortfall nu under pandemin då inkomstbringande aktiviteter inte kunnat hållas. Kommunen har avsatt medel som föreningar kan söka för att kompensera en del av det inkomstbortfallet, eftersom vi anser att föreningslivet är en mycket viktig del av verksamheten i kommunen, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Föreningarna kan ansöka om intäktsbortfall som skett under perioden januari 2020-september 2021. Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kommer att prioriteras i bedömningen. Ansökan ska skickas in till Askersunds kommun senast den 30 september 2021.

Mer information om pandemistödet till föreningar och hur man ansöker

Kontaktperson
Ann-Kristin Olsson, fritidsutvecklare 0583-810 96, ann-kristin.olsson@askersund.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-07-13