Förändringar i taxor och avgifter
enligt HSL från 1 september

Vy över Askersund

Socialnämnden i Askersunds kommun har beslutat om ett antal förändringar när det gäller taxor och avgifter för insatser kopplade till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förändringarna gäller från den 1 september 2021.

En avgift för utprovning av hjälpmedel på 200 kronor per gång införs. Vid bedömning av flera hjälpmedel vid samma besök debiteras endast en utprovning. Avgiften ingår i maxtaxan.

Dessutom införs en avgift för bedömning och intyg för bostadsanpassning på 200 kronor per gång. Avgiften ingår inte i maxtaxan.

Förändring av avgifter/taxor HSL-insatser

Taxor/avgifter 2021 föreslås ändras enligt följande (avgifterna/taxorna ingår i maxtaxan):

*Personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården betalar 400 kronor/månaden

*Personer som inte är registrerade i hemsjukvården betalar 200 kronor/besök. Krävs fler besök än två/månad (inom 30 dagar) utan att inskrivning i hemsjukvården sker, blir följande besök kostnadsfritt.

*HSL-avgiften 400 kronor/månaden alternativt 200 kronor/besök gäller oavsett hur många professioner besöker personen/patienten, det vill säga besök av kommunens sjuksköterskor eller arbetsterapeuter.

*Avgifterna gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt boende.

Alla personer/patienter som bor i kommunens särskilda boende enligt LSS är inskrivna i hemsjukvården och omfattas av HSL-avgifterna.

Alla personer/patienter som bor i kommunens särskilda boende enligt SoL är inskrivna i hemsjukvården och debiteringen för HSL-insatser ingår i omvårdnadsavgiften.

Avgiften för egenvård debiteras enligt taxa för hemtjänstinsatser.

Avgift tas inte ut:

*Vid vårdplanering i ordinärt boende (SIP)

*Vid hemkörning/hämtning av hjälpmedel

*I de fall besöket sker ur arbetsmiljösynpunkt

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-08-17